Deeltijd studeren

Ben je er aan toe om de stap te zetten naar je droombaan? Is het tijd om de carrièreswitch te maken, zodat je betekenisvol werk kunt doen voor kinderen? Wanneer je al in het bezit bent van (minimaal) een hbo-diploma zijn er verschillende routes om leraar in het basisonderwijs te worden. Zo kun je je opleiding combineren met een baan. Veel deeltijdstudenten starten in de loop van de opleiding met werken in het basisonderwijs.

Routes bij Thomas More Hogeschool als je al een hbo of wo master hebt:

zij-instroom (gecombineerd met een baan als leraar basisonderwijs)

verkorte tweejarige deeltijdopleiding

vierjarige deeltijdopleiding

(h)alo-traject

traject voor vo-leraren (als je leraar voortgezet onderwijs bent).
Dit opleidingstraject kun je verkorten door alvast de minor werken in het basisonderwijs te volgen. Meer informatie bij Marja van Oudheusden, m.vanoudheusden@thomasmorehs.nl

Weekinvulling
Je kunt kiezen wanneer jij de deeltijdopleiding volgt;

twee avonden per week onderwijs (dinsdag- en donderdagavond van 18.00-22.00 uur) of

één dag per week onderwijs (dinsdag van 8.30-17.00 uur).

Daarnaast loop je één dag per week stage (naar keuze maandag, dinsdag of donderdag). Zowel de zij-instroom route als de verkorte deeltijdopleiding kun je naar keuze in februari of in september starten.

Theorie en praktijk
Aan het eind van elk semester (in januari en juni) loop je een hele week stage. Thomas More Hogeschool zorgt voor een stageplaats en praktijkbegeleiding. Tijdens de opleiding komen de kennisbases en didactiek van taal, rekenen en alle vak- en vormingsgebieden aan bod met daarbij steeds toepassingen in het basisonderwijs. De pedagogische en onderwijskundige aspecten van het beroep en het doen van onderzoek om eigen handelen en onderwijspraktijk te verbeteren vormen de rode draad.

Profiel
De tweejarige deeltijdopleiding is een pittig traject voor studenten die al (ten minste) een hbo-diploma hebben. Om te bepalen of je het in je hebt om dit traject in twee jaar succesvol af te ronden hebben we een profiel opgesteld en een uitgebreide intakeprocedure.

Kosten
Je betaalt collegegeld en je moet boeken aanschaffen. Afhankelijk van je eerdere opleiding(en) betaal je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Als je al een onderwijsbevoegdheid hebt of een opleiding in de zorg hebt afgerond betaal je instellingscollegegeld, in overige gevallen kan je voor het wettelijk collegegeld studeren. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan je op de site van Duo kijken voor welke regelingen je eventueel in aanmerking komt.
> Zie voor actuele informatie: www.duo.nl