Welkom Welkom

Welkom bij de digitale leer- en werkomgeving van Thomas More Hogeschool.


Log in met je Thomas More emailadres (gebruikersnaam@thomasmorehs.nl) en wachtwoord.
 

Wij wensen je veel succes en plezier. 


Acute problemen? Neem contact op met onze ictdienst: ict@thomasmorehs.nl.

 

Veel Meer Meester Veel Meer Meester

Waarom zijn er meer mannen in het onderwijs nodig?Er zijn minder meesters dan juffen in het basisonderwijs, maar waarom is het belangrijk dat de verhouding meer in balans raakt? Zoals in elke werkomgeving is een divers team goed voor een gebalanceerde cultuur op de werkvloer, een divers team maakt ook een school sterker. Meer variatie in het lerarenaanbod zorgt voor diversere lessen en daarmee een bredere ontwikkeling van kinderen.

Wij zijn als pabo ook aangesloten bij het landelijke project Veel Meer Meester (link), waar landelijk allerlei initiatieven worden ontplooid om meer mannen geinteresseerd te krijgen in een baan voor de klas.
 

“Juist de verschillende belevingswerelden en de manier van lesgeven van mannen en vrouwen

leren kinderen op een andere manier naar dingen kijken.”

- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker


 


More Meesters - Thomas More Hogeschool on Vimeo.