In het Thomas More Praktijkcentrum is de onderzoeksfunctie ondergebracht: samen onderzoeken om inzicht te verkrijgen in het handelen van opleiders en leraren in onze onderwijsgemeenschap, wat werkt en waarom.

Aan het Thomas More praktijkcentrum zijn 4 lectoraten verbonden:

Professionalisering met hart & ziel
Lector dr. Hester IJsseling

Natuur & Ontwikkeling Kind
Lector dr. Dieuwke Hovinga, (samenwerking met Hogeschool Leiden) met als kernthema voor Rotterdam: Taalontwikkeling jonge kind, onderzoeker drs. Jannette Prins.

Vernieuwingsonderwijs
Lector dr. Patrick Sins (samenwerking met Saxion Hogeschool)

Passend onderwijs / Inclusive education
Lector dr. Annemieke Mol Lous

De lector is een expert op het thema van het lectoraat. Vanuit de lectoraten doen opleiders van Thomas More Hogeschool onderzoek, samen met leerkrachten uit het primair onderwijs en samen met studenten. 

Dat doen ze altijd rond thema’s die betekenisvol zijn voor de onderwijsgemeenschap Thomas More.

Op deze manier kan in goede afstemming met werkveld en opleiding nieuwe (praktijk) kennis worden ontwikkeld mét en vóór de praktijk van het basisonderwijs. Nieuwe inzichten vanuit de lectoraten worden ook ingezet bij het professionaliseringsaanbod van de Thomas More Academie. Zo dragen we bij aan de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren en opleiders.

Onze visie op samen onderzoeken hebben we beschreven in het document 'Visie op samen onderzoeken'