Navigatie Navigatie

Dé Pabo opleiding in Rotterdam

LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS

Als leraar heb je een veelzijdig beroep. Je voornaamste taak is lesgeven, maar er komt veel meer bij kijken. Zo houd je in de gaten welke leerling extra aandacht of juist uitdaging nodig heeft. Je overlegt met ouders over de voortgang van hun kind, bespreekt met collega’s hoe je het onderwijs kunt verbeteren en organiseert projecten en excursies. Juist die afwisseling maakt het beroep van leraar basisonderwijs zo aantrekkelijk.

Als toekomstig leraar ben je nieuwsgierig: naar je medemensen, de wereld om je heen en vooral naar kinderen en hoe zij zich ontwikkelen. Een enthousiaste, energieke, optimistische en vooral open houding helpt om je te ontwikkelen tot een goede leraar.

Het programma kent een stevige kennisbasis. Tijdens de hbo-opleiding bij Thomas More Hogeschool in Rotterdam leer je over pedagogiek, psychologie, reken- en taaldidactiek, kunstzinnige vorming en wereld-oriëntatie. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van beroepsvaardigheden zoals het ontwerpen en geven van inspirerende lessen, het begeleiden van kinderen bij het leren en het volgen van hun ontwikkeling, het doen van onderzoek om je onderwijs te verbeteren en het voeren van gesprekken met collega’s en ouders. Je leert daarbij het goede te doen, ook in de ogen van de kinderen. Gedurende de opleiding dagen we studenten uit om hun eerder opgedane kennis en ervaringen, je overtuigingen en je gewoontes, voortdurend kritisch tegen het licht te houden, zoveel mogelijk te verrijken en -waar nodig- bij te stellen.
 

Begeleiding en studieadvies

Individuele begeleiding is belangrijk binnen de pabo. De studieloopbaanbegeleider (SLB'er) heeft een breed beeld van jouw ontwikkeling en kan je uitdagen om je grenzen te verleggen en ondersteunen waar nodig. Met je SLB'er heb je gesprekken over je studievoortgang, je motivatie en je prestaties. Halverwege het eerste jaar krijg je een tussenadvies, aan het eind van het jaar een officieel en bindend advies. Om naar het tweede jaar te mogen gaan, dien je minimaal 50 EC (European Credits) te hebben behaald (van de 60 EC totaal). Daarnaast moet je je stage voldoende hebben afgerond en ook de landelijke taal- en rekentoets hebben behaald. Je hebt twee jaar de tijd om je propedeuse te halen (alle studiepunten van het eerste jaar).
 

Varianten Thomas More Hogeschool 

Thomas More HS biedt de opleiding tot leraar basisonderwijs aan in meerdere varianten, zodat jij je studie kunt volgen op de manier waarbij jij je het prettigst voelt:


VOOR VRAGEN NEEM CONTACT OP :


Voor Inschrijvingen bezoek de volgende pagina:  Inschrijven Thomas More.